Mbiemri VendndodhjaPrejardhja në kujtesën familjareRezultati gjenetikKlasifikimi fisnorDegëzimi gjenealogjik
LaukaViliq, TropojëLekë (Shkrel) > Karl (Viliq)R1b-Z2103>BY611>Z2705Bytyçi i Malësisë së GjakovësLekë > Karl
HoxhaShkozë, MalishevëPal/Ali (Viliq) > Mehmet (Shkozë)R1b-Z2103>BY611>Z2705Bytyçi i Malësisë së GjakovësLekë > Karl
AsllaniKastercë, SuharekëR1b-Z2103>BY611>Z2705Bytyçi i Malësisë së GjakovësLekë > Karl
BytyqiNishor, SuharekëR1b-Z2103>BY611>Z2705Bytyçi i Malësisë së GjakovësLekë > Karl
BytyqiSemetisht, SuharekëVlad > SemetishtR1b-Z2103>BY611>Z2705Bytyçi i Malësisë së GjakovësLekë > Karl
BytyqiShkozë (Mjekët), MalishevëR1b-Z2103>BY611>Z2705Bytyçi i Malësisë së GjakovësLekë > Karl
IsufiPac, TropojëLekë (Shkrel) > Bibë (Pac)R1b-Z2103>BY611>Z2705Bytyçi i Malësisë së GjakovësLekë >  Bibë
MulolliShajkoc, PodujevëTropojë > ShajkocR1b-Z2103>BY611>Z2705Bytyçi i Malësisë së GjakovësLekë >  Bibë
BytyqiKërvaseri, MalishevëZherkë > KërvaseriR1b-Z2103>BY611>Z2705Bytyçi i Malësisë së GjakovësLekë >  Bibë
ZejnullahuLladofc, PodujevëShkrel > LladofcR1b-Z2103>BY611>Z2705Bytyçi i Malësisë së GjakovësLekë >  Bibë
SylajVogovë, GjakovëShkrel > Bytyç, Pukë > VogovëI1-Z63>BY105294Bytyçi i Pukës
BytyqiQerret i Madh, PukëI1-Z63>BY105294Bytyçi i Pukës
KomoniPejëKoman > PejëI1-Z63>BY105294Bytyçi i Pukës
shares