Për çdo pyetje tjetër reth projektit, mund të na shkruani këtu.

 

Informacion shtesë mbi gjenetikën shqiptare dhe mbi fisin e Bytyçit mund të gjeni përmes në:

Portali i Projektit Shqiptar të Gjenetikës

Faqja FB e Projektit Shqiptar të Gjenetikës

Faqja FB e Shoqatës Bytyçi

shares