Rezultat i ri nga Poqesta e Pejës

Një rezultat i ri nga familja Bytyçi e fshatit Poqestë, Pejë, është konfirmuar I1-Z63>Y60985>BY105294. Lidhja e gjakut është e sigurtë me Bytyçin e Pukës. Në Pejë kemi edhe një rezultat tjetër të tillë nga një familje me mbiemrin Komoni. Familja Bytyqi ruajnë në kujtesën e tyre familjare prejardhjen nga fshatrat mes Gjakovës dhe Qafë-Prushit. Duket se kjo gojëdhënë është e saktë pasi i njëjti rezultat ka dalë edhe nga familja Sylaj e fshatit Vogovë.

shares